Competitie Straatfotografie | Spiegeling

Clubavond oktober 2020 Wat is een straatfoto, hoe gebruik je spiegeling, verteld de foto een verhaal.. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de competitie bespreking van de werkgroep Straatfotografie. 
Een mooie serie straatfoto’s waarbij de aandacht uitging naar het gebruik van spiegeling.