Nieuwe website fotoclub Diafragma

Nieuwe website op groot scherm en mobiel. Weergegeven header foto’s van Jan Klijnstra en Inge Duijsens

Vanaf 30 april heeft fotoclub Diafragma een nieuwe website. De oude website is tien jaar geleden gebouwd, en het werd steeds duidelijker dat deze niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed. Vanwege de veranderingen binnen onze fotoclub, maar ook door de enorme toename van mobiel gebruik van de website, heeft het bestuur besloten een volledig nieuwe website te bouwen.

Voor constructie en onderhoud van de website is de commissie Website & Social Media in het leven geroepen. De vijf leden van deze commissie (Iris Harm, Ruud de Vreugd, Hans Mulder, Bart Dohé en Johan de Vos) hebben met hulp van Patrick Kooman (technisch beheer) deze nieuwe website vormgegeven.

Photo First

Vanuit het bestuur van de fotoclub was de wens om een website te realiseren waarbij foto’s de volledige aandacht krijgen. Onder het credo ‘Photo First’ is de website dusdanig ingericht dat bezoekers eerst worden getrakteerd op één van de header foto’s, speciaal geselecteerd uit werk van onze leden, waarna een galerij van foto’s van de meest recente clubavond wordt gepresenteerd.

Sociale media

Sinds kort is de fotoclub actief op sociale media (facebook, instagram en YouTube). Er is gekozen voor een koppeling met de website, waarbij alle berichten ook op onze Facebook pagina verschijnen. Onze Instagram feed wordt weergegeven op de homepagina. Verder zijn er op alle pagina’s links te zien naar de diverse sociale media.

Auteursrecht

Er is al veel discussie gevoerd binnen de club over auteursrecht op fotowerk en plaatsing hiervan op de website. Na uitvoerig overleg binnen de commissie samen met inbreng van enkele leden hebben we meerdere maatregelen genomen om te voorkomen dat foto’s worden ‘gebruikt’ zonder toestemming van de fotograaf.
– Downloaden van foto’s is geblokkeerd in de browser
– Foto’s zijn maximaal 1000 pixels over de lange zijde
– Alle foto’s zijn voorzien van een watermerk (fotoclubdiafragma.nl)
We hopen op deze manier een goede balans te hebben gevonden tussen het presenteren van ons fotowerk en het voorkomen van oneigenlijk gebruik van het materiaal.

Meer voor leden

Voor leden van de fotoclub biedt de website meer functionaliteit. Ieder lid heeft een eigen account met profiel pagina. Verder kunnen leden eenvoudig foto’s uploaden voor de competities en hebben ze toegang tot een archief met diverse documentatie, nieuwsbrieven en video’s.

We zullen als commissie de website blijven aanpassen met nieuwe functionaliteit, zodat we hopelijk weer 10 jaar met deze website door kunnen!