Verdieping: Portret van A tot Z

De laatste jaren zien we bij fotoclub Diafragma in toenemende mate portret fotografie. Vanaf komend seizoen hopen we met de werkgroep portretfotografie onszelf en de clubleden uit te dagen meer te doen met portretten. Om te laten zien wat er zoal kan met portretfotografie en hoe je hier aan begint zullen wij de allereerste Verdieping op ons nemen. Namens de werkgroep Portretfotografie zal Johan de Vos een presentatie houden over de basisprincipes van portretfotografie, eigen ervaringen en een korte impressie van de recente workshop die de werkgroep gegeven heeft.

Later in het seizoen zal een tweede Verdieping volgen waarin we met de basiskennis verder gaan kijken hoe je een portret net dat beetje extra kan geven.