Fotobond

Gedurende het lopende fotojaar worden er diverse wedstrijden georganiseerd door de fotobond waarvoor je foto’s kunt inzenden. Een greep uit de mogelijkheden en vergeet bij deelname niet dit te delen via de verschillende sociale media van onze fotoclub.

Foto Individueel is een wedstrijd voor alle leden van de Fotobond die tweemaal per jaar gehouden wordt. Elk jaar vindt er een bespreking en prijsuitreiking plaats van beide edities. Deze bespreking staat open voor alle leden van de Fotobond, niet alleen de deelnemers en de winnaars. Het bijwonen van deze dag is leerzaam; je leert beter kijken naar foto’s en je doet inspiratie op voor je eigen fotowerk.

Foto Individueel is een wedstrijd voor alle leden van de Fotobond en wordt sinds 2022 twee maal per jaar georganiseerd. In het voorjaar kunnen max. 2 foto’s worden ingestuurd voor een van de vier genres, in het najaar kan één serie worden ingestuurd.

Inzenden voor 2e editie 2024: vanaf 15 juli tot 1 september

Het thema van de tweede editie van 2024 is Story telling. Bij storytelling gaat het om een serie met een achterliggend verhaal. Het begrip verhaal hoeft niet letterlijk gezien te worden. Het kan ook gaan over een gevoel of een bepaalde emotie, zelfs over een specifieke schoonheidsbeleving. In storytelling voegt elke foto van de serie iets toe, ze zijn elkaar aanvulling en/of verdieping. Laat zien waarom je de foto of serie hebt gemaakt.

Voor deze Foto Individueel wedstrijd kun je een serie van drie tot maximaal vijf foto’s insturen.

Verwachte uitslagdatum: eind september, maar wie welke prijs heeft, wordt pas bekend bij de prijsuitreiking op 26 oktober in De Bilt.

Na de jurering zal de uitslag bekend gemaakt worden, waarbij de scores van de series die brons, zilver of goud hebben gekregen, niet worden vermeld. Voor de 1e editie van 2024 is dit op dezelfde manier gebeurd. Op 26 oktober zal in De Bilt een bijeenkomst worden georganiseerd, waarin ook de uitslag van de prijswinnaars bekend wordt gemaakt en de prijsuitreiking van de prijswinnaars van beide FI-wedstrijden van 2024 zal plaats vinden. De jury zal voorafgaand aan de prijsuitreiking de winnende series en tevens een aantal interessante series die geen prijs hebben gekregen, bespreken.

De Bondsfotowedstrijd is een jaarlijkse wedstrijd voor fotoclubs, die zijn aangesloten bij de Fotobond. Persoonlijke leden kunnen hieraan niet deelnemen.
Ook dit jaar zal de fotoclub aan deze wedstrijd meedoen.
De leden zijn inmiddels uitgenodigd maximaal 3 foto’s voor deze wedstrijd in te dienen.

Nieuwe Info 2025 volgt nog.

Foto Online is een digitale fotowedstrijd voor alle leden van de Fotobond, die tweemaal per jaar wordt gehouden. Deze wedstrijd wil nadrukkelijk openstaan voor de beginnende fotograaf.
De inzendtermijnen en onderwerpen voor beide edities worden voor het jaar2025 nog bekend gemaakt.

Wekelijks insturen van een foto met een bepaald thema. Zie de website van de fotobond.
Fotobond | Homepage voor de thema’s en de beschrijving daarvan.

AudioVisueel is een landelijke wedstrijd, waarbij meerdere foto’s en een minimum aan video middels overlays en voorzien van ondersteunend geluid in een presentatie worden geplaatst. Audiovisueel Online is een tweejaarlijkse wedstrijd. De wedstrijd wordt in de oneven jaren gehouden, waarbij 2023 het eerstvolgende jaar is. Deelname staat open voor alle leden van de Fotobond.