Fotobond

Gedurende het lopende fotojaar worden er diverse wedstrijden georganiseerd door de fotobond waarvoor je foto’s kunt inzenden. Een greep uit de mogelijkheden en vergeet bij deelname niet dit te delen via de verschillende sociale media van onze fotoclub.

Foto Individueel is een wedstrijd voor alle leden van de Fotobond die tweemaal per jaar gehouden wordt. Elk jaar vindt er een bespreking en prijsuitreiking plaats van beide edities. Deze bespreking staat open voor alle leden van de Fotobond, niet alleen de deelnemers en de winnaars. Het bijwonen van deze dag is leerzaam; je leert beter kijken naar foto’s en je doet inspiratie op voor je eigen fotowerk. Voor de eerste editie van Foto Individueel 2024 kunnen losse foto’s worden ingezonden.
Maximaal 2 foto’s per lidmaatschap. De inzendtermijn voor deze editie is nu opengesteld.

Tot 1 april 2024 kunnen de foto’s via de website van de Fotobond worden geüpload.

Deelgenomen kan worden in de genres Natuur, Creatief, Documentair en Vrij onderwerp. Voor de voorwaarden waaraan de foto’s moeten voldoen zie het reglement voor deze wedstrijd op de Fotobond-website.
Voor de 2e editie dient een serie ingezonden te worden. Nadere informatie volgt.

De Bondsfotowedstrijd is een jaarlijkse wedstrijd voor fotoclubs, die zijn aangesloten bij de Fotobond. Persoonlijke leden kunnen hieraan niet deelnemen.
Ook dit jaar zal de fotoclub aan deze wedstrijd meedoen.
De leden zijn inmiddels uitgenodigd maximaal 3 foto’s voor deze wedstrijd in te dienen.

De bespreking van de Bondsfotowedstrijd 2024 wordt zondag 26 mei 2024 gehouden in theater Schalm in Veldhoven. Nadere informatie volgt.

Foto Online is een digitale fotowedstrijd voor alle leden van de Fotobond, die tweemaal per jaar wordt gehouden. Deze wedstrijd wil nadrukkelijk openstaan voor de beginnende fotograaf.
De inzendtermijnen en onderwerpen voor beide edities worden voor het jaar 2024 nog bekend gemaakt.

Wekelijks insturen van een foto met een bepaald thema. Zie de website van de fotobond.
Fotobond | Homepage voor de thema’s en de beschrijving daarvan.

AudioVisueel is een landelijke wedstrijd, waarbij meerdere foto’s en een minimum aan video middels overlays en voorzien van ondersteunend geluid in een presentatie worden geplaatst. Audiovisueel Online is een tweejaarlijkse wedstrijd. De wedstrijd wordt in de oneven jaren gehouden, waarbij 2023 het eerstvolgende jaar is. Deelname staat open voor alle leden van de Fotobond.