Historie

Fotoclub Diafragma is opgericht door ex-cursisten van beroepsfotograaf Peter Muller. Peter gaf beginners- en gevorderdencursussen fotografie aan de Vrije Academie in Leidschendam-Voorburg. Na afloop van genoemde cursussen, waren er 2 groepjes ex-cursisten, die 1 keer in de maand bij elkaar kwamen. Peter begeleidde beide groepen, een natuurgroep die zichzelf “Camera Natura” noemde, en een algemene groep, “In Ontwikkeling” genaamd.
Toen Peter het te druk kreeg met zijn beroepsmatige activiteiten en stopte met de activiteiten bij de Vrije Academie gingen de groepen zelf door en werd gekozen voor de clubruimte van zwemvereniging AZL.

Oprichting

Op 15 juni 1999 vond de oprichtingsvergadering van de “Dia en FotoClub Diafragma” plaats, kortweg DFC Diafragma. Op 4 juli 1999 maakten we het aan iedereen bekend, en in augustus 1999 begon het eerste seizoen met ongeveer 40 leden. Rob Janssen was voorzitter van de natuurgroep en Arie Mos van de algemene groep. In 2003 zijn beide groepen samengevoegd.

Van dia naar digitaal

Omdat inmiddels (bijna) iedereen digitaal fotografeerde, verdween het woord “dia” langzaam uit de spreektaal van onze club en bij het vaststellen van de statuten in oktober 2008 hebben we gekozen voor de naam Fotoclub Diafragma.
Ook het 10-jarig bestaan hebben we gevierd. Een weekend naar Gent en een jubileumexpositie in de bibliotheek van Voorburg behoorden tot de activiteiten, maar het meest trots zijn we op ons schitterende jubileumboekje met de beste foto’s van de clubleden.

In 2019 werd het 20-jarig jubileum van de club gevierd, hierbij werd Peter Muller uitgenodigd voor een fotobespreking thema ‘Schoen’ waarvoor de leden ieder een foto konden insturen. De dag werd afgesloten met een foto excursie door de binnenstad van Delft.

Een nieuwe start

Op 5 juni 2019 benoemde de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur. Er werd een nieuw logo en huisstijl voor de club ontwikkeld. Er werd gestart met een nieuw programma, waarbij 5 werkgroepen werden opgericht; natuurfotografie, portretfotografie, straatfotografie, fotobewerking en creatieve fotografie. De website werd volledig vernieuwd en de club werd ook actief op sociale media zoals Facebook en Instagram en kreeg een eigen YouTube kanaal.