Historie

Fotoclub Diafragma is opgericht door ex-cursisten van beroepsfotograaf Peter Muller. Peter gaf beginners- en gevorderdencursussen fotografie aan de Vrije Academie in Leidschendam-Voorburg. Na afloop van genoemde cursussen, waren er 2 groepjes ex-cursisten, die 1 keer in de maand bij elkaar kwamen. Peter begeleidde beide groepen, een natuurgroep die zichzelf “Camera Natura” noemde, en een algemene groep, “In Ontwikkeling” genaamd.
Toen Peter het te druk kreeg met zijn beroepsmatige activiteiten en stopte met de activiteiten bij de Vrije Academie gingen de groepen zelf door en werd gekozen voor de clubruimte van zwemvereniging AZL.

Oprichting

Op 15 juni 1999 vond de oprichtingsvergadering van de “Dia en FotoClub Diafragma” plaats, kortweg DFC Diafragma. Op 4 juli 1999 (1e nieuwsbrief) maakten we het aan iedereen bekend, en in augustus 1999 begon het eerste seizoen met ongeveer 40 leden. Rob Janssen was voorzitter van de natuurgroep en Arie Mos van de algemene groep. Ernst Thiel was secretaris van de natuurgroep en Lydia Vieveen van de algemene groep. Daarnaast was Arie coördinator (overall-voorzitter) van beide groepen. Er was een gezamenlijke penningmeester/ledenadministratie (Rob Pelle). Als je lid was van 1 groep, kon je ook de clubavonden van de andere groep bezoeken en betaalde dan 5 gulden per keer.

In oktober 1999 stelde Helene Roelofs voor een website te ontwikkelen, en zo geschiedde.
In de ledenvergadering van 9 mei 2000 maakten Rob Jansson en Ernst Thiel bekend dat ze ermee stopten. Besloten werd geen nieuwe bestuursleden aan te trekken. Rob (penningmeester/ledenadministratie, Lydia Vieveen(secretaris) en Arie Mos (voorzitter) waren van mening dat we beide groepen konden trekken. Lydia deed de Camera Natura-avonden en Arie die van In Ontwikkeling. Enkele seizoenen later (september 2002) vonden we dat beide groepen (nog) meer moesten integreren (mede omdat het aantal natuurfotografen daalde), en besloten we tot 1 clubcontributie, waarvoor je beide avonden kon bezoeken. Desondanks bezochten weinig algemene fotografen de natuuravonden. Een jaar later (september 2003) waren er nog zo weinig specifieke natuurfotografen, dat we besloten beide groepen samen te voegen. De fotografie-onderwerpen werden in het vervolg zo gekozen dat ook de natuur daarin terugkwam. De 3e dinsdag werd de vaste clubavond, en de 2e dinsdag reserveerden we voor gastsprekers e.d.

In 2004 vierden we ons 1e lustrum met een o.a. een open avond, en een gezellig foto-weekend naar Antwerpen. Met de mooiste foto’s van dat weekend lieten we een verjaardagskalender drukken, en van een van de beste foto’s uit de eerste 5 jaar een stapel ansichtkaarten.

Van dia naar digitaal

Omdat inmiddels (bijna) iedereen digitaal fotografeerde, verdween het woord “dia” langzaam uit de spreektaal van onze club en bij het vaststellen van de statuten in oktober 2008 hebben we gekozen voor de naam Fotoclub Diafragma.
Ook het 10-jarig bestaan hebben we gevierd. Een weekend naar Gent en een jubileumexpositie in de bibliotheek van Voorburg behoorden tot de activiteiten, maar het meest trots zijn we op ons schitterende jubileumboekje met de beste foto’s van de clubleden.

In september 2009 werd de voorzittershamer overgedragen aan Hans Mulder.
Het bestuur werd opnieuw samengesteld en aangevuld met een activiteitencoördinator in de persoon van Jan Klijnstra; Luud Heck werd bestuurslid techniek en Jan Noordermeer penningmeester. Hans vervulde ook de secretarisfunctie bij gebrek aan kandidaten. In 2012 werd de nieuwe website in gebruik genomen. Hans voerde de redactie over de website.

Patrick Kooman nam in 2014 de techniekfunctie inclusief de competitie over van Luud.
In 2014 vierde de club het 15 jaar bestaan met een clubexcursie naar Brugge in het voorjaar.

In 2019 werd het 20-jarig jubileum van de club gevierd, hierbij werd Peter Muller uitgenodigd voor een fotobespreking thema ‘Schoen’ waarvoor de leden ieder een foto konden insturen. De dag werd afgesloten met een foto excursie door de binnenstad van Delft.

Een nieuwe start

Op 5 juni 2019 benoemde de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur.
Het huidige bestuur trad af, behalve Patrick Kooman. Na 10 jaar trouwe dienst gaven Hans Mulder (voorzitter), Jan Klijnstra (secretaris) en Jan Noordermeer (penningmeester) het stokje door aan Johan de Vos (voorzitter), George Gaiser (secretaris), André Sprong (penningmeester) en Ger ter Horst (PR en activiteiten); Patrick bleef als bestuurslid voor techniek. Er werd een nieuw logo en huisstijl voor de club ontwikkeld, ook werd er voor een nieuwe clublocatie gekozen aan Overgoo 5 in samenwerking met Studio Haaglanden.

Vanaf september 2019 is er gestart met een nieuw programma, waarbij 5 werkgroepen werden opgericht; natuurfotografie, portretfotografie, straatfotografie, fotobewerking en online fotografie. Ook kwam de nieuwsbrief terug, met als redactie George Gaiser, Iris Harm, Johan de Vos en Ruud de Vreugd.

Later in het seizoen werden er een Bar commissie (Lydia Vieveen en Leo van der Nat), Commissie Wedstrijd & Expositie (Ger ter Horst en Lydia Vieveen) en Commissie Website & Social Media (Bart Dohé, Iris Harm, Hans Mulder, Johan de Vos en Ruud de Vreugd) opgericht ter ondersteuning van de activiteiten van de sterk groeiende club.