Over ons

Het diafragma gebruikt lamellen om een grotere of kleinere opening te bereiken
en die over elkaar heen liggen. Hoe meer lamellen hoe hoger de kwaliteit van de onscherpte; bij minder lamellen is dit ‘bokeh’ minder mooi, de rondjes zijn dan hoekiger.


De club is in 1999 opgericht als Dia- en fotoclub Diafragma (DFC Diafragma) door ex-cursisten van beroepsfotograaf Peter Muller. De club telt ongeveer 30 leden. Er zijn nog steeds een aantal leden uit de oorspronkelijke groep actief in de club. Ook komt Peter nog wel eens op bezoek voor een presentatie of voor het jureren van een wedstrijd. In 2019 is de club begonnen aan een inhoudelijke vernieuwing, waarbij de focus, naast de competitie, meer op individuele ontwikkeling is komen te liggen.
Hoewel de club ooit voornamelijk was gericht op dia’s, is deze door de jaren heen met de tijd meegegaan en maken vrijwel alle leden van de club gebruik van een digitale camera. Daarnaast is Diafragma ook actief op het gebied van social media en photochallenges.

Werkgroepen
Er zijn binnen de club 5 werkgroepen actief die samen verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de clubavonden; Natuurfotografie, Portretfotografie, Creatieve fotografie, Architectuurfotografie en Straatfotografie.

Clubavonden
Onze vaste clubavond is op de laatste dinsdag van de maand van 20:00 tot ca. 22:30 in onze clubruimte bij Studio Haaglanden, Overgoo 5 in Leidschendam. Daarnaast zijn er extra avonden geprogrammeerd. Zie ook de agenda.

Verdieping
In de maand voorafgaand aan het bijhorende competitiethema zullen de werkgroepen een verdieping verzorgen. Hierin staan zij stil bij een thema dat binnen het kader van de werkgroep past en kan helpen met het maken van de foto voor het competitie thema. Hiermee geven wij leden handvatten voor de competitie en geven wij hen een eerste aanzet in het creatieve proces.

Competitie
De werkgroepen bepalen naast de Verdieping het maandelijkse competitie thema.. Hiermee kunnen de leden aan de slag om voor de volgende competitie een foto aan te leveren. De foto’s worden op een aantal aspecten beoordeeld: creativiteit, techniek, vorm, inhoud ‘verhaal’ etc. Door middel van muntjes krijgen de foto’s punten toebedeeld door de leden. Deze punten worden tijdens het seizoen bij elkaar opgeteld en aan het einde van het seizoen krijgen de ‘winnaars’ van dat jaar een prijs. Een overzicht van de verschillende thema’s is te vinden in de agenda.

Workshops
Een presentatie vanuit een werkgroep of lid waarbij wordt ingegaan op bepaalde technieken binnen de fotografie. Ook een extra presentatie van een werkgroep of bespreking van de fotoketting vallen hieronder.

Gastsprekers
Naast de gastsprekers die vanuit 4-clubs verband worden ingepland buiten de clubavonden, zullen wij tijdens een aantal clubavonden gastsprekers uitnodigen die voor onze club hun werk of visie op fotografie kunnen laten zien. Denk hierbij aan kunstenaars, fotografen, fototechnici etc.

Photo Challenge
Afwisselend met de workshop of gastspreker zal er op een aantal avonden een photo challenge worden gepland. Het is hierbij de bedoeling dat de leden hun camera meenemen. Zij krijgen dan tijdens de clubavond te horen krijgen wat de opdracht wordt. Er kan tijdens de challenge ook gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van Studio Haaglanden.

Fotoketting
Fotoclub Diafragma organiseert ook fotokettingen, een concept dat inmiddels ook bij andere clubs wordt toegepast. Elk lid krijgt de opdracht een foto te maken die past bij de vorige foto in de ketting. Aan het eind van het seizoen wordt de serie gepresenteerd op de club, social media en website. Er kan dan ook gestemd worden voor de beste foto uit de serie.

Samenwerking 4 clubs
Fotoclub Diafragma werkt samen met 3 andere regionale fotoclubs (Fotokring Leidschendam-Voorburg, Fotoclub Rijswijk en de Leidschenveense fotoclub). We willen hiermee kennis tussen de clubs uitwisselen, laagdrempelig met elkaar in contact komen en het mogelijk te maken om (dure) gastsprekers uit te nodigen en te exposeren in de regio.
Er is een jaarlijkse competitie tussen de clubs, met een fotobespreking en expositie rondom een thema dat door de gezamenlijke 4 besturen wordt gekozen. 

Fotobond
De club is (evenals vele andere amateurfotoclubs uit heel Nederland) aangesloten bij de Fotobond. Het lidmaatschap hiervan kost 22 euro per kalenderjaar, maar is niet verplicht. Voor meer informatie over de Fotobond, zie www.fotobond.nl.