Organisatie

Bestuur

Contact: bestuur@fotoclubdiafragma.nl

Taakverdeling bestuur

Voorzitter:
Ontvangst en contact met (potentiële) nieuwe leden
Contacten met de media
Public Relations
Afstemmen en contacten andere fotoclubs (4 clubs)

Penningmeester:
Budget opstellen
Ledenadministratie
Contact met kascommissie
Financiële verslagen

Secretaris:
Communicatie naar de leden
Vergader administratie
Planning bestuursvergaderingen
Verslagleggen besprekingen/vergaderingen
Beheer cloudomgeving mbt bestuur

Algemeen bestuur:
Blog en website (Ruud)
Aanspreekpunt avonden (Ruud)
Technische voorzieningen (Ruud)
Voorraadbeheer (Karin)
Barrrooster (Karin)
Begeleiden commissies (Karin)

Barcommissie
Iris Harm
Yolanda Mellegers

Activiteitencommissie
Karin Ruigrok
Lydia van der Helm
Leo van der Nat
Olav Nieuwenhuijs

Contact: activiteiten@fotoclubdiafragma.nl

Website & Sociale Media
Ruud de Vreugd | website beheer
Hans Jonker | website
Johan de Vos | website
Ronald Dubbeldam | Facebook en Instagram