Competitie Architectuur | Spiegeling

Clubavond september 2020 | Deze maand werd de leden door de werkgroep Architectuur de opdracht gegeven zich te laten inspireren door reflectie en spiegeling in diverse vormen van architectuur. Het thema gaf genoeg ruimte aan de fotograaf om aan de slag te gaan met verschillende vormen van architectuur, oud en nieuw, en deze door te spelen met reflectie op een creatieve manier in beeld te brengen.