Portret in de kunst

Clubavond 30 maart| Portret in de kunst Bij deze opdracht is het de bedoeling je te laten inspireren door een bestaand, bekend portret in de kunst. Dat kan een schilderij zijn, maar ook een beeld of een foto. Je kunt er voor kiezen het bekende portret zo dicht mogelijk te benaderen of kiezen voor een foto ‘in de stijl van’ door gebruik te maken van bijvoorbeeld dezelfde compositie, kleuren, lichtinval, etc. Van belang is wel dat het voor de toeschouwer duidelijk is dat jouw foto geïnspireerd is door het bekende portret. De presentatie van het uiteindelijke resultaat dient ook samen te gaan met een afbeelding van het oorspronkelijke portret; het portret waardoor je je hebt laten inspireren.